Sivusto

Sivuston osoite on http://www.aleksituhkanen.fi 

Yritys

Yrityksen nimi on Osteopaatti Aleksi Tuhkanen, y-tunnus: 2422770-1

Mitä tietoa kerätään ja miksi

Aleksituhkanen.fi -sivustolla k?ytet??n ev?steit?, jotka ker??v?t k?ytt?j?tietoa sivuston kehitt?miseksi ja tietojen tilastoimiseksi.

Osteopaatti Aleksi Tuhkanen on terveydenhuollon ammattilaisen toiminimi. Terveydenhuollon ammattilaisen suorittama henkil?- ja terveystietojen ker??minen ja s?ilytt?minen perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista, sek? STM:n potilasasiakirjoja k?sittelev??n asetukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakis??teinen velvollisuus. Terveystiedot ker?t??n ainoastaan vastaanotolla ja dokumentoidaan D.O.it nimiseen ohjelmistoon.

Sivuston keräämät tiedot

Evästeet

Ev?ste (cookie) on pieni tiedosto, joka tallentuu tilap?isesti k?ytt?j?n verkkoselaimeen. Se ei sisällä tai kerää tietoja itsekseen, mutta se voi antaa tietoja, jotka helpottavat sivuston k?ytt??, kun palvelin lukee sen verkkoselaimen kautta. Ev?steit? k?ytet??n l?hes kaikilla verkkosivustoilla, eiv?tk? sivustot v?ltt?m?tt? toimi kunnolla ilman ev?steit?. Voit p??tt?? itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, miss? m??rin haluat sallia ev?steiden toiminnan tietokoneessasi.

Huomaa, ett? mik?li et tee muutoksia, hyv?ksyt selaimen oletusasetukset ja sallit ev?steiden toiminnan. Mik?li et hyv?ksy t?t?, k?y muuttamassa verkkoselaimesi asetuksia ja rajoita ev?steiden toimintaa tai est? se kokonaan.

Ev?steiden est?minen ja poistaminen

Voit est?? ev?steiden k?yt?n tietokoneellasi muuttamalla selaimesi asetuksia. Asetusten sijainti riippuu selaimesta. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, ett? monet toiminnot ja palvelut edellytt?v?t, ett? verkkosivusto tallentaa tekem?si valinnat. Jos est?t ev?steet, et v?ltt?m?tt? voi k?ytt?? kaikkia toimintoja ja palveluja.

Kaikissa selaimissa ev?steet voi poistaa yksitellen tai yhdell? kertaa. Poistotoiminnon sijainti riippuu selaimesta. Alla olevista linkeist? saat ohjeita oman selaimesi asetuksista. Jos k?yt?t useampaa eri selainta, muista poistaa ev?steet kaikista.

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Muilta sivustoilta upotettu sis?lt?

Sivusto voi sis?lt?? upotettua sis?lt?? kuten videoita, kuvia, artikkeleita jne. Muilta sivustoilta upotettu sis?lt? k?ytt?ytyy t?sm?lleen samoin kuin kuin jos vierailisit kyseisell? sivustolla.

N?m? sivustot voivat ker?t? sinusta tietoja, hy?dynt?? ev?steit? tai sis?lt?? kolmannen osapuolen seurantaohjelmia, jotka ker??v?t tietoa vuorovaikutuksestasi upotetun sis?ll?n kanssa, jos sinulla on kyseisell? sivulla k?yt?ss? oleva k?ytt?j?tili ja olet kirjautunut sivulle.

Yleisimp?n? esimerkkin? YouTube, jolle olet mobiililaitteesi aplikaation kautta sis??nkirjautuneena samaan aikaan kun k?yt?t sivustolle upotettua YouTube-videota.

 

 

Yrityksen ker??m?t tiedot

Asiakasrekisteri

Rekisterinpit?j?

Aleksi Tuhkanen

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin peruste ja k?ytt?tarkoitus

Asiakasrekisteri? tarvitaan mm. asiakkaan yhteystietoja, ajanvarausta ja laskutusta varten.

Henkil?tietojen k?sittelyn periaatteet

Henkil?tiedot k?sitell??n lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekister?idyn henkil?n kannalta l?pin?kyv?sti. Henkil?tiedot ker?t??n tietty?, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eik? niit? k?sitell? my?hemmin n?iden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkil?tiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mik? on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niit? k?sitell??n. Henkil?tietojen on oltava t?sm?llisi? ja ajan tasalla. Kaikki k?sittelyn tarkoituksiin n?hden havaitut ep?tarkat ja virheelliset henkil?tiedot poistetaan tai oikaistaan. Henkil?tiedot s?ilytet??n muodossa, josta rekister?ity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen k?sittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkil?tietoja k?sitell??n tavalla, jolla varmistetaan henkil?tietojen asianmukainen turvallisuus, mukaanlukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta k?sittelylt? sek? vahingossa tapahtuvalta h?vi?miselt?, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta k?ytt?en asianmukaisia teknisi? ja organisatorisia toimia.

Rekisterin tietosis?lt?

Rekisterin tietoja ovat yhteystiedot. S?ilytett?v? materiaali on luottamuksellista.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja k?ytt?? vain yksi henkil?, eik? toiminnan luonne sit? edellyt?.

Tietojen luovuttaminen

L?ht?kohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille.

Tietojen s?ilytys

Tietoja s?ilytet??n vain sen ajan kuin se on toiminnan kannalta merkityksellist?, jonka j?lkeen tiedot h?vitet??n asianmukaisesti.

S??nn?nmukaiset tietol?hteet

Asiakkaalta itselt??n saadut tiedot

S??nn?nmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

S?hk?inen materiaali s?ilytet??n salasanalla suojatussa D.O.it ohjelmassa, joka tallentaa tiedot vain yhden tietokoneen kovalevyllle.

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa itse??n koskevat dokumentit silt? osin, ett? muiden rekister?ityjen oikeuksia ei loukata.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin kirjatulla henkil?ll? on oikeus vatia kirjauksen korjaamista. Mik?li kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata v?litt?m?sti. Mik?li korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin ep?selv??n kohtaan, korjausvaade liitet??n korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yirtys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siit?, kun rekisterinpit?j? on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan my?s loukatuille henkil?ille.

Potilasrekisteri

Rekisterinpit?j?

Aleksi Tuhkanen

Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

Rekisterin peruste ja k?ytt?tarkoitus

Potilasrekisteri perustuu potilaslakiin (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) ja potilasasiakirjoja k?sittelev??n STM:n astukseen. Potilastietojen kirjaaminen on lakis??teinen velvollisuus.

Henkil?tietojen k?sittelyn periaatteet

Henkil?tiedot k?sitell??n lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekister?idyn henkil?n kannalta l?pin?kyv?sti. Henkil?tiedot ker?t??n tietty?, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eik? niit? k?sitell? my?hemmin n?iden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Henkil?tiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mik? on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niit? k?sitell??n. Henkil?tietojen on oltava t?sm?llisi? ja ajan tasalla. Kaikki k?sittelyn tarkoituksiin n?hden havaitut ep?tarkat ja virheelliset henkil?tiedot poistetaan tai oikaistaan. Henkil?tiedot s?ilytet??n muodossa, josta rekister?ity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojen k?sittelyn tarkoitusten toteuttamista varten. Henkil?tietoja k?sitell??n tavalla, jolla varmistetaan henkil?tietojen asianmukainen turvallisuus, mukaanlukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta k?sittelylt? sek? vahingossa tapahtuvalta h?vi?miselt?, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta k?ytt?en asianmukaisia teknisi? ja organisatorisia toimia.

Rekisterin tietosis?lt?

Rekisterin tietoja ovat henkil?tiedot, yhteystiedot, terveystiedot, sek? kliinisen tutkimisen ja hoidon tuloksena syntyneet tiedot. S?ilytett?v? materiaali on luottamuksellista tai arkaluonteista.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavaa ei ole nimetty, koska tietoja k?ytt?? vain yksi henkil?, eik? toiminnan luonne sit? edellyt?.

Tietojen luovuttaminen

L?ht?kohtaisesti tietoja ei luovuteta muille osapuolille. Mik?li tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekister?idyn suostumukseen (pyydetty erillinen suostumus) ja rekister?idyn asioiden hoitamiseen.

Tietojen s?ilytys

Tietoja s?ilytet??n vain sen ajan kuin se on toiminnan kannalta merkityksellist?. Potilasasiakirjojen s?ilytysaika on 12 vuotta potilaan kuolemasta, tai jos siit? ei ole tietoa, niin 120 vuotta potilaan syntym?st?. S?ilytysajan umpeuduttua tiedot h?vitet??n asianmukaisesti.

S??nn?nmukaiset tietol?hteet

Potilaalta itselt??n saadut tiedot.

S??nn?nmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilasrekisterin tietoja ei s?ilytet? tai luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

 

Tarkastusoikeus

Rekisteriin kirjatulla on oikeus tarkistaa itse??n koskevat dokumentit silt? osin, ett? muiden rekister?ityjen oikeuksia ei loukata.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteriin kirjatulla henkil?ll? on oikeus vatia kirjauksen korjaamista. Mik?li kirjauksessa on molempien osapuolten toteama virhe, se tulee korjata v?litt?m?sti. Mik?li korjausta vaaditaan tulkintaan tai muutoin ep?selv??n kohtaan, korjausvaade liitet??n korjattavan kohdan yhteyteen, mutta ei korjata.

Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten tietoturvaloukkausten osalta yritys on velvollinen ilmoittamaan asiasta valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa siit?, kun rekisterinpit?j? on tullut tietoiseksi tietoturvaloukkauksesta. Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan my?s loukatuille henkil?ille.

Yhteystiedot

Yritys: Osteopaatti Aleksi Tuhkanen  

Y-tunnus: 2422770-1

K?yntiosoite: Paasivuorenkatu 8, 00530 Helsinki, Tikkurilantie 68 C 2. krs, 01300 Vantaa

Puhelinnumero: 050 570 9908

S?hk?posti: aleksi.tuhkanen[at]iki.fi

Postiosoite: Paasivuorenkatu 8, 00530 Helsinki